Vzdělávání a uplatnitelnost absolventů je naší vizí.

Kvalitní vzdělání je důležitým krokem k úspěšnému životu.

Jako zřizovatel rozsáhlé sítě škol si toto uvědomujeme a proto klademe důraz na moderní přístup ke vzdělávání. Chceme zachovat vyváženou oborovou strukturu s rozmanitou nabídkou v celokrajském pojetí. Zajímají nás názory samotných studentů a jejich rodičů, odborníků i zaměstnavatelů.

107

Organizací zřizovaných krajem

Zobrazit na mapě
4

Ucelených strategických oblastí

Prohlédnout strategii

Práce snů nespadne z nebe. Proto musíme být připravení.

Dnešní doba se rychle vyvíjí a zejména školství nesmí zaspat. Máme jasnou vizi, kam by se měl vzdělávací systém v Olomouckém kraji vyvíjet, aby z něj měli hlavní prospěch žáci a studenti. Prioritou je posílení nabídky technicky orientovaných oborů, multioborový přístup a mezisektorová spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje navázaná na vzdělávání špičkových odborníků a spolupráce s veřejnou správou a firmami na přilákání nových talentovaných pracovních sil do regionu.

Tvarujte budoucnost lidí kolem sebe.
Pojďte pracovat do školství!

Ty nejlepší učitele si pamatujeme celý život. Staňte se jedním z nich. Jako zřizovatel desítek škol všech stupňů a zaměření neustále hledáme zkušené i začínající pedagogy. Důležitý je pro nás zápal, který dokážete vzbudit i v žácích a studentech, bez ohledu na typ školy či oboru.